Algemene Workshop Voorwaarden

Dit zijn de condities en algemene voorwaarden voor het deelnemen aan workshops van Maurice Hertog Fotografie. Met het aanmelden voor een workshop en het ontvangen van de bevestiging accepteert u deze condities. Deze condities vormen een juridische overeenkomst tussen u en Maurice Hertog Fotografie en is bindend volgens Nederlands Recht.

Bij het ontvangen van de bevestiging van aanmelding voor een workshop gaat u een juridische overeenkomst aan tussen uzelf en Maurice Hertog Fotografie voor het deelnemen aan een workshop. Maurice Hertog Fotografie verbindt zich hiermee om een workshop te leveren volgens de op de website en in de ontvangstbevestiging omschrijving.

Samen met de ontvangstbevestiging krijgt u de factuur met de overeengekomen som voor de workshop. Deze factuur dient minimaal veertien (14) dagen voorafgaand aan de uitvoering van de workshop betaald zijn aan Maurice Hertog Fotografie middels bankoverschrijving of eventueel specifiek af te spreken contante betaling om deel te mogen nemen aan bovengenoemde workshop. Indien niet op tijd betaald wordt behoudt Maurice Hertog Fotografie zich het recht deelname aan de workshop te annuleren.

Indien eerder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de workshop door u geannuleerd dient te worden en de factuur reeds betaald is, vindt restitutie plaats. Indien later geannuleerd wordt, behoudt Maurice Hertog Fotografie zich het recht voor het factuurbedrag niet restitueren. Dit zal per geval bekeken worden.

Indien door Maurice Hertog Fotografie binnen twee (2) weken geannuleerd dient te worden, wordt het factuurbedrag ten allen tijde gerestitueerd als er geen nieuwe datum gepland kan worden. Indien wegens weersomstandigheden of andere omstandigheden die niet redelijkerwijs aan Maurice Hertog Fotografie toegerekend kunnen worden, later dan twee (2) weken door Maurice Hertog Fotografie geannuleerd dient te worden, zal ten allen tijde een nieuwe datum gezocht worden, maar kan u restitutie vragen indien redelijkerwijs geen nieuwe geschikte datum gevonden kan worden.

De geleverde (schriftelijke) informatie geleverd voor, tijdens en na de workshop, inclusief maar niet gelimiteerd tot de tekst, afbeeldingen, foto’s, film- en geluidsmateriaal en software, is en blijft eigendom van Maurice Hertog Fotografie, tenzij anders en nadrukkelijk aangegeven. Alle copyright van de opnames en de overige hierboven genoemde onderdelen van deze workshop die tot de eigendom van Maurice Hertog Fotografie behoren, is en blijft ten alle tijde en overal ter wereld voorbehouden aan Maurice Hertog Fotografie. Copyright van al het overige materiaal van deze workshop is toegewezen aan Maurice Hertog Fotografie of vrij van copyright. Al het bovengenoemde materiaal is beschermd door Copyright in alle combinaties van vormen en formaten.

Op geen enkele manier is Maurice Hertog Fotografie persoonlijk of zakelijk verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of consequentiële schade of schades die ontstaan door het gebruik van deze workshops of de (schriftelijke) informatie hiervan. Typografische of technische fouten op de schriftelijke informatie of deze voorwaarden zijn mogelijk. Periodiek worden er veranderingen doorgevoerd op de tekst en deze condities zonder voorafgaande aankondiging.

Op geen enkele manier is Maurice Hertog Fotografie persoonlijk of zakelijk verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of consequentiële schade of schades die ontstaan door het deelnemen aan een workshop. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar apparatuur en fysiek welzijn. Maurice Hertog Fotografie zal ten allen tijde zorgen voor een veilige omgeving en deskundige leiding, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade geleden tijdens deelname aan een workshop.

De privacy van individuen die workshops bezoeken, wordt ten allen tijde gerespecteerd. Maurice Hertog Fotografie kan in noodsituaties (waarin de fysieke veiligheid of de gezondheid van het individu in gevaar kan zijn) of wanneer de copyright van Maurice Hertog Fotografie in gevaar komt, in individuele gevallen en met respect voor het individu gebruikersinformatie delen met derde partijen.

Indien er een conflicten of meningsverschil is over de uitvoering van de diensten aangeboden door Maurice Hertog Fotografie, zal op basis van het redelijkheidsbeginsel hierop actie ondernomen worden. Klachten dienen altijd schriftelijk of per e-mail ingediend worden bij Maurice Hertog Fotografie. Binnen vijf (5) werkdagen zal hierop schriftelijk geantwoord worden.

Deze workshops en de schriftelijke informatie hiervan wordt beheerd door Maurice Hertog Fotografie. Vragen, opmerkingen, suggesties en mededelingen dienen door middel van het contactformulier kenbaar gemaakt te worden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail